แพ็คเกจทัวร์ 3วัน 2คืน

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักบ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท 3วัน 2คืน

( 2,500 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักบ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท 3วัน 2คืน

ราคานี้รวม
  1.พักบ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท 2คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 2มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ 


 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักบ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท 3วัน 2คืน

 ( 2,500 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักบ้านทรายทองบีชรีสอร์ท 3วัน 2คืน

ราคานี้รวม
  1.พักบ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท 2คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 2มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ 


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงแรมบางสะพานคอรัล 3วัน 2คืน

( 2,500 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักโรงแรมบางสะพานคอรัล 3วัน 2คืน

ราคานี้รวม
  1.พักโรงแรมบางสะพานคอรัล 2คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 2มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักคีรีวารี รีสอร์ท 3วัน 2คืน

( 2,200 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พัก คีรีวารี รีสอร์ท 3วัน 2คืน

 ราคานี้รวม

  1.พักคีรีวารีรีสอร์ท 2คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 2มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักกรีนซีวิวรีสอร์ท 3วัน 2คืน

( 2,100 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักกรีนซีวิวรีสอร์ท 3วัน 2คืน

ราคานี้รวม
  1.พักกรีนซีวิวรีสอร์ท 2คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 2มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงริมทะเลบ้านกรูด 3วัน 2คืน

( 2,000 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 3วัน 2คืน

ราคานี้รวม
  1.พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 2คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 2มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักซันไรส์ รีสอร์ท 3วัน 2คืน

( 1,500 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักซันไรส์รีสอร์ท 3วัน 2คืน

ราคานี้รวม
  1.พักซันไรส์รีสอร์ท 2คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 2มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักเวิร์ลแคทโฮเทลแอนด์ รีสอร์ท 3วัน 2คืน

( 1,500 บาท/ท่าน )

ราคานี้รวม
  1.พักอุ่นไอทะเลรีสอร์ท 2คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 2มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักอุ่นไอทะเลรีสอร์ท 3วัน 2คืน

( 1,400 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักอุ่นไอทะเลรีสอร์ท 3วัน 2คืน

ราคานี้รวม
  1.พักอุ่นไอทะเลรีสอร์ท 2คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 2มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักสวนอนันต์รีสอร์ท 3วัน 2คืน

( 1,100 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักสวนอนันต์รีสอร์ท 3วัน 2คืน

ราคานี้รวม
  1.พักสวนอนันต์รีสอร์ท 2คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักหาดสมบูรณ์รีสอร์ท 3วัน 2คืน

( 900 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พัก ณ นิชา บ้านกรูด รีสอร์ท 3วัน2คืน

ราคานี้รวม
  1.พักณ นิชา บ้านกรูด รีสอร์ท 2คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 2มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักหาดสมบูรณ์รีสอร์ท 3วัน 2คืน

( 900 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักหาดสมบูรณ์รีสอร์ท 3วัน 2คืน

ราคานี้รวม
  1.พักหาดสมบูรณ์ รีสอร์ท 2คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 2มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ