สวนอนันต์ รีสอร์ท 3วัน 2คืน

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักสวนอนันต์ รีสอร์ท 2วัน 1คืน ที่พักใกล้ทะเล ห่างจากทะเลเพียง 300 เมตร สามารถเดินไปได้ ตัวรีสอร์ทอยู่ใกล้ท่าขึ้นเรือไปเกาะทะลุเพียง 3 กิโลเมตร

  รายการ   ราคา/ท่าน
  แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักสวนอนันต์รีสอร์ท 3วัน 2คืน 1,100

 ราคานี้รวม

  • พักสวนอนันต์ รีสอร์ท 2 คืน
  • ทริปดำน้ำเกาะทะลุ
  • อาหารเที่ยง 1 มื้อ ( บนเรือ )

 

 

โปรแกรมทัวร์แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักสวนอนันต์ รีสอร์ท 3วัน 2คืน
วันที่ 1
  14.00     เช็คอินท์เข้าสวนอนันต์ รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

  สวนอนันต์ รีสอร์ท  สวนอนันต์ รีสอร์ท  สวนอนันต์ รีสอร์ท
วันที่ 2
  07.00   รับประทานอาหารเช้า ที่สวนอนันต์ รีสอร์ท (1)
  08.30   พบกันที่ออฟฟิตสีฟ้าทัวร์ รับอุปกรณ์ดำน้ำเตรียมตัวออกเดินทาง

  สีฟ้าทัวร์  สีฟ้าทัวร์  สีฟ้าทัวร์
  09.00   ลงเรือท่องเที่ยวออกเดินทางสู่ เกาะทะลุ 

   เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ
09.30   เดินทางถึงเกาะทะลุ ถ่ายรูปกับช่องทะลุซึ่งเป็นที่มาของคำว่า  เกาะทะลุ

  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ
  09.45   ดำน้ำจุดแรกที่อ่าวกรวด ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีปลาอาศัยอยู่เยอะมาก

  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  11.00   ดำน้ำจุดที่สองที่หาดเทียน พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (2)

  ดำน้ำเกาะทะลุ  เกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  12.30   เดินทางกลับฝั่งโดยสวัสดิภาพ
 วันที่ 3
07.00   รับประทานอาหารเช้าที่ สวนอนันต์ รีสอร์ท (3)
12.00   เช็คเอาท์ที่พัก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ