โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 3วัน 2คืน

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด รีสอร์ท 3วัน 2คืน ที่พักบ้านกรูด

  รายการ  ราคา/ท่าน
  แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 3วัน 2คืน
( วิลล่าบ้านหลัง พักได้ 6-10 ท่าน )
2,000
 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 3วัน 2คืน
( บังกะโล พักได้ 2ท่าน )
1,800
 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 3วัน 2คืน
( ตัวตึก พักได้ 2ท่าน )
1,600

ราคานี้รวม

  • พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 2 คืน
  • อาหารเช้า 2 มื้อ ( โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด )
  • ทริปดำน้ำเกาะทะลุ
  • อาหารเที่ยง 1 มื้อ ( บนเรือ )

 

โปรแกรมทัวร์แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 3วัน 2คืน
วันที่ 1
  14.00    เช็คอินท์เข้าโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด พักผ่อนตามอัธยาศัย

  โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด  โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด  โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด
วันที่ 2
  07.00  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด (1)
  08.30  พบกันที่ออฟฟิตสีฟ้าทัวร์ รับอุปกรณ์ดำน้ำเตรียมตัวออกเดินทาง

  สีฟ้าทัวร์  สีฟ้าทัวร์  สีฟ้าทัวร์
  09.00  ลงเรือท่องเที่ยวออกเดินทางสู่ เกาะทะลุ 

   เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ
09.30  เดินทางถึงเกาะทะลุ ถ่ายรูปกับช่องทะลุซึ่งเป็นที่มาของคำว่า  เกาะทะลุ

  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ
  09.45  ดำน้ำจุดแรกที่อ่าวกรวด ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีปลาอาศัยอยู่เยอะมาก

  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  11.00  ดำน้ำจุดที่สองที่หาดเทียน พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (2)

  ดำน้ำเกาะทะลุ  เกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  12.30  เดินทางกลับฝั่งโดยสวัสดิภาพ
 วันที่ 3
07.00  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด (3)
12.00  เช็คเอาท์ที่พัก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ