กรีรนซีวิว รีสอร์ท 3วัน 2คืน

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักกรีนซีวิว รีสอร์ท 3วัน 2คืน ที่พักติดชายทะเลบางสะพาน ห่างจากจุดดำน้ำประมาณ 20 กิโลเมตร ห้องพักกว้างขวางสะอาด ห้องพักเห็นวิวทะเลทุกห้อง

  รายการ ราคา/ท่าน
  แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักกรีนซีวิวรีสอร์ท 3วัน 2คืน
( ช่วงธรรมดา )
2,100
  แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักกรีนซีวิว รีสอร์ท 3วัน 2คืน
( วันหยุดยาว )
2,700
  

ราคานี้รวม

  • พักกรีนซีวิว รีสอร์ท 2 คืน
  • อาหารเช้า 2 มื้อ ( กรีนซีวิว รีสอร์ท )
  • ทริปดำน้ำเกาะทะลุ
  • อาหารเที่ยง 1 มื้อ ( บนเรือ )

 

โปรแกรมทัวร์แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักกรีนซีวิว รีสอร์ท 3วัน 2คืน
วันที่ 1
  14.00  

  เช็คอินท์เข้ากรีนซีวิว รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

  Superior Room (กรีนซีวิวรีสอร์ท)  Superior Room (กรีนซีวิวรีสอร์ท)  ซันไรส์ รีสอร์ท

วันที่ 2
  07.00   รับประทานอาหารเช้า ที่กรีนซีวิว รีสอร์ท (1)
  08.30   พบกันที่ออฟฟิตสีฟ้าทัวร์ รับอุปกรณ์ดำน้ำเตรียมตัวออกเดินทาง

  สีฟ้าทัวร์  สีฟ้าทัวร์  สีฟ้าทัวร์
  09.00   ลงเรือท่องเที่ยวออกเดินทางสู่ เกาะทะลุ 

   เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ
09.30   เดินทางถึงเกาะทะลุ ถ่ายรูปกับช่องทะลุซึ่งเป็นที่มาของคำว่า  เกาะทะลุ

  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ
  09.45   ดำน้ำจุดแรกที่อ่าวกรวด ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีปลาอาศัยอยู่เยอะมาก

  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  11.00   ดำน้ำจุดที่สองที่หาดเทียน พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (2)

  ดำน้ำเกาะทะลุ  เกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  12.30   เดินทางกลับฝั่งโดยสวัสดิภาพ
 วันที่ 3
07.00   รับประทานอาหารเช้าที่ กรีนซีวิว รีสอร์ท (3)
12.00   เช็คเอาท์ที่พัก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ