ณ นิชา บ้านกรูด รีสอร์ท 3วัน 2คืน

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพัก ณ นิชา บ้านกรูด รีสอร์ท 3วัน 2คืน ที่พักตั่งอยู่โซนบ้านกรูดที่พักใกล้แหล่งท่องเที่ยวและร้านสะดวกซื้อ ห่างจากจุดดำน้ำเกาะทะลุเพียง 37 กิโลเมตร

  รายการ   ราคา/ท่าน
 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักบ้านกลางอ่าวบีช รีสอร์ท 3วัน 2คืน
( อาทิตย์ - พฤหัสบดี )
1,400
  แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักบ้านกลางอ่าวบีช รีสอร์ท 3วัน 2คืน
( ศุกร์ - เสาร์ )
1,700
  แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักบ้านกลางอ่าวบีช รีสอร์ท 3วัน 2คืน
( วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
1,900

 ราคานี้รวม

  • พัก ณ นิชา บ้านกรูด รีสอร์ท 2 คืน
  • ทริปดำน้ำเกาะทะลุ
  • อาหารเที่ยง 1 มื้อ ( บนเรือ )

 

โปรแกรมทัวร์แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พัก ณ นิชา บ้านกรูด รีสอร์ท 3วัน 2คืน
วันที่ 1
  14.00     เช็คอินท์เข้า ณ นิชา บ้านกรูด รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

  standard seaview  standard seaview  standard seaview
วันที่ 2
  08.00   ออกเดินทางมาพบที่จุดนัดพบออฟฟิตสีฟ้าทัวร์
  08.30   พบกันที่ออฟฟิตสีฟ้าทัวร์ รับอุปกรณ์ดำน้ำเตรียมตัวออกเดินทาง

  สีฟ้าทัวร์  สีฟ้าทัวร์  สีฟ้าทัวร์
  09.00   ลงเรือท่องเที่ยวออกเดินทางสู่ เกาะทะลุ 

   เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ
09.30   เดินทางถึงเกาะทะลุ ถ่ายรูปกับช่องทะลุซึ่งเป็นที่มาของคำว่า  เกาะทะลุ

  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ
  09.45   ดำน้ำจุดแรกที่อ่าวกรวด ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีปลาอาศัยอยู่เยอะมาก

  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  11.00   ดำน้ำจุดที่สองที่หาดเทียน พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (2)

  ดำน้ำเกาะทะลุ  เกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  12.30   เดินทางกลับฝั่งโดยสวัสดิภาพ
 วันที่ 3
   
12.00   เช็คเอาท์ที่พัก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ