อุ่นไอทะเล รีสอร์ท 3วัน 2คืน

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักอุ่นไอทะเลรีสอร์ท 3วัน 2คืน  ที่พักติดชายทะเลบางสะพานน้อย ไม่มีถนนเลียบทะเลกั้น ใกล้ท่าขึ้นเรือไปดำน้ำเกาะทะลุ ห่างจากท่าขึ้นเรือไปดำน้ำเกาะทะลุเพียง 3 กิโลเมตร

  รายการ   ราคา/ท่าน
  แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักอุ่นไอทะเลรีสอร์ท 3วัน 2คืน 1,400

 


ราคานี้รวม

  • พักอุ่นไอทะเลรีสอร์ท 2 คืน
  • อาหารเช้า 2 มื้อ ( ที่อุ่นไอทะเลรีสอร์ท)
  • ทริปดำน้ำเกาะทะลุ
  • อาหารเที่ยง 1 มื้อ ( บนเรือ )

 

 

โปรแกรมทัวร์แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักอุ่นไอทะเล รีสอร์ท 3วัน 2คืน
วันที่ 1
  14.00     เช็คอินท์เข้าอุ่นไอทะเล รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

  อุ่นไอทะเลรีสอร์ท  อุ่นไอทะเลรีสอร์ท  อุ่นไอทะเลรีสอร์ท
วันที่ 2
  07.00   รับประทานอาหารเช้า ที่อุ่นไอทะเล รีสอร์ท (1)
  08.30   พบกันที่ออฟฟิตสีฟ้าทัวร์ รับอุปกรณ์ดำน้ำเตรียมตัวออกเดินทาง

  สีฟ้าทัวร์  สีฟ้าทัวร์  สีฟ้าทัวร์
  09.00   ลงเรือท่องเที่ยวออกเดินทางสู่ เกาะทะลุ 

   เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ
09.30   เดินทางถึงเกาะทะลุ ถ่ายรูปกับช่องทะลุซึ่งเป็นที่มาของคำว่า  เกาะทะลุ

  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ
  09.45   ดำน้ำจุดแรกที่อ่าวกรวด ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีปลาอาศัยอยู่เยอะมาก

  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  11.00   ดำน้ำจุดที่สองที่หาดเทียน พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (2)

  ดำน้ำเกาะทะลุ  เกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  12.30   เดินทางกลับฝั่งโดยสวัสดิภาพ
 วันที่ 3
07.00   รับประทานอาหารเช้าที่ อุ่นไอทะเล รีสอร์ท (3)
12.00   เช็คเอาท์ที่พัก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ