ปลานกแก้ว

ปลานกแก้ว

เป็นปลาที่มีสีสันที่สดและสวยงามสะดุดตามาก โดยปลานกแก้วส่วนมากสามารถพบได้ง่ายตามแนวปะการังโขดพบได้ง่ายที่เกาะทะลุโดยเฉพาะที่อ่าวกรวดจุดแรกที่พาไปดำน้ำจะพบปลานกแก้วอยู่มากในบริเวณน้ำตื้นมากๆหน่อย ปลานกแก้วที่เกาะทะลุจะมีลำตัวสีฟ้ามีครีบสีเขียว และตรงแก้มมีสีส้ม มีปากคล้ายนกแก้ว เหมือนชื่อของมัน ปลานกแก้วกินปะการังเป็นอาหาร มันจะออกหากินในตอนกลางวัน และนอนหลับในตอนกลางคืน เวลามาดำน้ำเราจึงพบเห็นเจ้าปลานกแก้วว่ายไปมาตามแนวปะการังเพื่อหากิน ปลานกแก้วเป็นปลาที่ชอบว่ายอยู่ตัวเดียวตามลำพัง จะไม่ว่ายเป็นคู่หรือเป็นฝูงเหมือนปลาทะเลชนิดอื่น

คลิปวีดีโอปลานกแก้วที่เกาะทะลุ


 


ปลานกแก้ว  ปลานกแก้ว
ปลานกแก้ว                                                                                                            ปลานกแก้ว