แพ็คเกจทัวร์ 2วัน 1คืน

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักบ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท 2วัน 1คืน

1,500 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักบ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท 2วัน 1คืน

ราคานี้รวม
  1.พักบ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท 1คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 1มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ 


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักบ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท 2วัน 1คืน

 1,150 บาท/ท่าน )ราคานี้รวม
  1.พักบ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท 1คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 1มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ 


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงแรมบางสะพานคอรัล 2วัน 1คืน

1,500 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักโรงแรมบางสะพานคอรัล 2วัน 1คืน

ราคานี้รวม
  1.พักโรงแรมบางสะพานคอรัล 1คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 1มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักคีรีวารี รีสอร์ท 2วัน 1คืน

 1,300 บาท/ท่าน )

ราคานี้รวม

  1.พักคีรีวารีรีสอร์ท 1คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 1มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักกรีนซีวิวรีสอร์ท 2วัน 1คืน

1,2500 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักกรีนซีวิวรีสอร์ท 2วัน 1คืน

ราคานี้รวม
  1.พักกรีนซีวิว รีสอร์ท 1คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 1มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ
 


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงริมทะเลบ้านกรูด 2วัน 1คืน

1,200 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 2วัน 1คืน

ราคานี้รวม
  1.พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 1คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 1มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ
 


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักซันไรส์ รีสอร์ท 2วัน 1คืน

1,000 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักซันไรส์รีสอร์ท 2วัน 1คืน

ราคานี้รวม
  1.พักซันไรส์รีสอร์ท 1คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 1มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักเวิร์ลแคทโฮเทลแอนด์ รีสอร์ท 2วัน 1คืน

( 1,000 บาท/ท่าน )

 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักเวิร์ลแคทโฮเทลแอนด์ รีสอร์ท 2วัน 1คืน

ราคานี้รวม
  1.พักเวิร์ลแคทโฮเทลแอนด์ รีสอร์ท 1คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 1มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักอุ่นไอทะเลรีสอร์ท 2วัน 1คืน

( 900 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักอุ่นไอทะเลรีสอร์ท 2วัน 1คืน

ราคานี้รวม
  1.พักอุ่นไอทะเลรีสอร์ท 1คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 1มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ
 


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ ณ นิชา บ้านกรูด รีสอร์ท 2วัน 1คืน

( 850 บาท/ท่าน )

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพัก ณ นิชา บ้านกรูด รีสอร์ท 2วัน 1คืน

ราคานี้รวม
  1.พักอุ่นไอทะเลรีสอร์ท 1คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 1มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ


แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักสวนอนันต์รีสอร์ท 2วัน 1คืน

( 650 บาท/ท่าน )

 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุพักหาดสมบูรณ์รีสอร์ท 2วัน 1คืน

ราคานี้รวม
  1.พักอุ่นไอทะเลรีสอร์ท 1คืน
  2.ทริปดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอุปกรณ์ 1ทริป
  3.อาหารเช้าที่รีสอร์ท 1มื้อ
  4.อาหารเที่ยงบนเรือ 1มื้อ