โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 2วัน 1คืน

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 2วัน 1คืน

  รายการ   ราคา/ท่าน
  แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 2วัน 1คืน
( วิลล่าบ้านหลัง พักได้ 6-10 ท่าน )
1,200
 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 2วัน 1คืน
( บังกะโล พักได้ 2ท่าน )
1,100
 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 2วัน 1คืน
( ตัวตึก พักได้ 2ท่าน )
1,000

ราคานี้รวม

  • พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 1 คืน
  • อาหารเช้า 1 มื้อ ( โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด )
  • ทริปดำน้ำเกาะทะลุ
  • อาหารเที่ยง 1 มื้อ ( บนเรือ )
โปรแกรมทัวร์แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักโรงแรมริมทะเลบ้านกรูด 2วัน 1คืน
วันที่ 1
  14.00     เช็คอินท์โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด พักผ่อนตามอัธยาศัย

  โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด  โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด  โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด
วันที่ 2
  07.00   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด  (1)
  08.30   พบกันที่ออฟฟิตสีฟ้าทัวร์ รับอุปกรณ์ดำน้ำเตรียมตัวออกเดินทาง

      
  09.00   ลงเรือท่องเที่ยวออกเดินทางสู่ เกาะทะลุ 

   เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ
09.30   เดินทางถึงเกาะทะลุ ถ่ายรูปกับช่องทะลุซึ่งเป็นที่มาของคำว่า  เกาะทะลุ

  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ
  09.45   ดำน้ำจุดแรกที่อ่าวกรวด ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีปลาอาศัยอยู่เยอะมาก

  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  11.00   ดำน้ำจุดที่สองหาดเทียน ซึ่งจุดนี้จะมีร่องทรายสีขาวและปะการังสวยงาม

  ดำน้ำเกาะทะลุ  เกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  12.30   เดินทางกลับฝั่งโดยสวัสดิภาพ