เดอะชาลา รีสอร์ท 2วัน 1คืน

แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักบ้านกลางอ่าวบีช รีสอร์ท 2วัน 1คืน  ที่พักติดชายทะเลบางสะพานเล่นน้ำทะเลหาดรีสอร์ทได้ ห่างจากจุดดำน้ำประมาณ 15 กิโลเมตร

  รายการ  ราคา/ท่าน
 แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ เดอะชาลา รีสอร์ท 2วัน 1คืน1,000

  


ราคานี้รวม

  • พักเดอะชาลา รีสอร์ท 1 คืน
  • อาหารเช้า 1 มื้อ ( เดอะชาลารีสอร์ท )
  • ทริปดำน้ำเกาะทะลุ
  • อาหารเที่ยง 1 มื้อ ( บนเรือ )

 

 

โปรแกรมทัวร์แพ็คเกจดำน้ำเกาะทะลุ พักเดอะชาลา รีสอร์ท 2วัน 1คืน
วันที่ 1
  14.00     เช็คอินท์เข้าเดอะชาลา รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

 เดอะชารีสอร์ท   เดอะชาลารีสอร์ท  เดอะชาลารีสอร์ท
วันที่ 2
  07.00   รับประทานอาหารเช้า ที่เดอะชาลา รีสอร์ท (1)
  08.30   พบกันที่ออฟฟิตสีฟ้าทัวร์ รับอุปกรณ์ดำน้ำเตรียมตัวออกเดินทาง

      
  09.00   ลงเรือท่องเที่ยวออกเดินทางสู่ เกาะทะลุ 

   เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ  เรือเกาะทะลุ
09.30   เดินทางถึงเกาะทะลุ ถ่ายรูปกับช่องทะลุซึ่งเป็นที่มาของคำว่า  เกาะทะลุ

  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ  เกาะทะลุ
  09.45   ดำน้ำจุดแรกที่อ่าวกรวด ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีปลาอาศัยอยู่เยอะมาก

  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  11.00   ดำน้ำจุดที่สองหาดเทียน ซึ่งจุดนี้จะมีร่องทรายสีขาวและปะการังสวยงาม

  ดำน้ำเกาะทะลุ  เกาะทะลุ  ดำน้ำเกาะทะลุ
  12.30   เดินทางกลับฝั่งโดยสวัสดิภาพ