ฉลามวาฬ

ฉลามวาฬ (Whale shark )
เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ และเป็นที่ชื่นชอบของนักดำน้ำทุกคน เนื่องจากเจ้าฉลามวาฬมีนิสัยไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ ชอบว่ายมาเล่นแถวเรือเป็นบางครั้ง อายุของเจ้าฉลามวาฬจะอยู่ประมาณ 70-100 ปี โดยที่เกาะทะลุก็มีฉลามวาฬอาศัยอยู่ ส่วนมากจะพบแถวๆบริเวณอ่าวกรวด และตรงช่องทะลุ โดยตัวที่พบมีความยาวประมาณ 6 เมตร

คลิปวีดีโอฉลามวาฬ ณ เกาะทะลุ ประจวบคีรขันธ์
 

 ฉลามวาฬ
ฉลามวาฬ

ฉลามวาฬ
ฉลามวาฬ