ปลาสีกุนข้างเหลือง

ปลาสีกุนข้างเหลือง

ปลาชนิดนี้จะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ สามารถพบได้ตามแนวปะการังทั่วไปที่เกาะทะลุ เราจะพบปลาสีกุนข้างเหลืองได้บ่อยในบริเวณหน้าหาดเทียน ปลาชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับปลาทู แต่จะแตกต่างตรงที่มีจุดสีดำตรงแก้ม และมีแถบสีเหลืองในบริเวณลำตัวกินพืชและสัตว์น้ำชนิดเล็กเป็นอาหาร 
 


ชมคลิปวีดีโอ (HD) ปลาสีกุนข้างเหลืองที่เกาะทะลุ 

 


 

ปลาสีกุนข้างเหลือง
ปลาสีกุนข้างเหลือง

ปลาสีกุนข้างเหลือง
ปลาสีกุนข้างเหลือง

ปลาสีกุนข้างเหลือง
ปลาสีกุนข้างเหลือง

ปลาสีกุนข้างเหลือง
ปลาสีกุนข้างเหลือง

ปลาสีกุนข้างเหลืองปลาสีกุนข้างเหลือง