ปลาหูช้าง

ปลาหูช้าง

เป็นปลาสวยงามที่หายากอีกชนิดหนึ่ง ปลาหูช้างมีลักษณะพิเศษคือจะมีคลีบหลังที่ยาวกว่าปลาชนิดอื่นมากและดูเหมือนหูช้าง จึงเป็นที่มาของชื่อปลาหูช้าง มักพบเห็นปลาหูช้างตามทุ่นหรือวัสดุลอยน้ำ โดยที่เกาะทะลุมักพบตามทุ่นผูกเรือ จากที่สังเกตุปลาชนิดนี้จะคอยกินพวกหอยที่ขึ้นตามเชือกและตามทุ่น


 

 

วีดีโอปลาหูช้าง(bat fish)ที่เกาะทะลุ ถ่ายทำโดยสีฟ้าทัวร์
 

ปลาหูช้าง
ปลาหูช้าง

ปลาหูช้าง
ปลาหูช้าง

ปลาค้างคาวปลาหูช้าง