ปะการังโต๊ะ

ปะการังโต๊ะ

เป็นปะการังในตระกูลเขากวาง ที่มีลักษณะเหมือนโต๊ะ ปะการังโต๊ะเป็นปะการังแข็ง ขึ้นเป็นเขาเล็กๆแต่ขยายตัวไปทางด้านข้างแนวนอน พบได้ทั่วไปตามแนวเขตปะการังน้ำตื้นที่เกาะทะลุ เป็นปะการังที่เปราะและบอบบางแตกหักได้ง่ายถ้าไปยืนหรือเหยียบตัวปะการัง

  

ปะการังโต๊ะ
ปะการังโต๊ะ

ปะการังโต๊ะ
ปะการังโต๊ะ

ปะการังโต๊ะปะการังโต๊ะ