ปลาสิงโต

ปลาสิงโต

เป็นพันธุ์ปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ที่เกาะทะลุ โดยปลาสิงโตถือว่าเป็นปลาที่หายาก เป็นปลาที่ไม่ค่อยกลัวคนนักและเป็นปลาที่ว่ายน้ำช้าค่อยๆว่าย ปลาสิงโตเป็นปลาที่มีคลีบแข็งที่มีพิษเพื่อป้องกันตัวจากอันตรายจากปลาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่น

 

วีดีโอปลาสิงโตที่เกาะทะลุ ถ่ายทำโดยสีฟ้าทัวร์

 


ปลาสิงโต
ปลาสิงโต

ปลาสิงโต
ปลาสิงโต

ปลาสิงโต
ปลาสิงโต

ปลาสิงโต
ปลาสิงโต