ปะการังผักกาด

ปะการังผักกาด

เป็นปะการังที่อยู่เป็นกลุ่มขึ้นเป็นช่อๆคล้ายๆกับช่อผักกาดจึงเป็นที่มาของชื่อปะการังชนิดนี้ ปะการังผักกาดมีความคมถ้าดำน้ำแล้วพบเห็นพยายามอย่าขึ้นไปเหยียบเพราะอาจจะบาดขาได้ ปะการังผักกาดสามารถพบได้ตามแนวปะการังน้ำตื้นที่เกาะทะลุ โดยเฉพาะตรงอ่าวใหญ่มีปะการังผักกาดอยู่มาก

  

ปะการังผักกาด
ปะการังผักกาด

ปะการังผักกาดปะการังผักกาด