ปลาปักเป้า

ปลาปักเป้าหนามทุเรียน 

เป็นพันธุ์ปลาสวยงามอีกชนิดที่มีลักษณะแตกต่างกับปลาสวยงามชนิดอื่นอยู่มาก ที่ชื่อว่าปลาปักเป้าหนามทุเรียนนั้นเนื่องจากตัวปลาจะมีหนามรอบตัว เหมือนทุเรียน ไว้คอยป้องกันภัยอันตรายจากปลาชนิดอื่น และมีตาที่กลมโต ตัวนี้สามารถพบได้ตามแนวปะการังน้ำตื้นทั่วไปที่เกาะทะลุ มักพบอยู่ตามใต้ปะการังโขดและซอกหิน

วีดีโอปลาปักเป้าหนามทุเรียน ถ่ายทำโดยสีฟ้าทัวร์
 

  
ปลาปักเป้า

ปลาปักเป้าหนามทุเรียน

ปลาปักเป้า
ปลาปักเป้าหนามทุเรียน

ปลาปักเป้า
ปลาปักเป้าหนามทุเรียน

ปลาปักเป้า
ปลาปักเป้าหนามทุเรียน

ปลาปักเป้าปลาปักเป้าหนามทุเรียน