ปะการังฟองน้ำ

ปะการังฟองน้ำ ที่เกาะทะลุจะอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ชนิดแรก 

ปะการังฟองน้ำสีน้ำเงิน
มีสีสันที่สดและสะดุดตาเมื่อพบเห็น ปะการังฟองน้ำจะเกาะอยู่ตามปะการังโขด พบเห็นได้ง่ายตามแนวปะการังทั่วไปรอบๆเกาะทะลุ ปะการังฟองน้ำสีน้ำเงินยังเป็นอาหารของพวกทากทะเลสีขาวอีกด้วย และที่เกาะทะลุ

ปะการังฟองน้ำพุ่มสีแดง ชนิดนี้จะมีอยู่ไม่มากส่วนมากจะพบที่หาดเทียนจุดที่2ที่มาดำน้ำ จะอาศัยอยู่ตามแนวพื้นทรายลักษณะเป็นลูกกลมใสๆและมีสีแดงอยู่ตรงกลางสวยและแปลกตามากๆ โดยจะอาศัยโดยมีท่อยื่นออกมาจากพื้นทรายเพื่อใช้ยึดตัวฟองน้ำ


 

ปะการังฟองน้ำสีน้ำเงิน
ปะการังฟองน้ำสีน้ำเงิน

ฟองน้ำปะการังฟองน้ำสีน้ำเงิน

ฟองน้ำพุ่มสีแดงปะการังฟองน้ำพุ่มสีแดง