ปะการังสมอง

ปะการังสมอง

เป็นปะการังที่เรียกตามลักษณะของมันเป็นปะการังที่เหมือนสมองมากๆเราจึงเรียกมันว่าปะการังสมอง เป็นปะการังแข็งสามารถพบได้ทั่วไปตามแนวปะการังน้ำตื้นที่เกาะทะลุ ปะการังสมองที่เกาะทะลุพบว่ามีอยู่ 3 สีด้วยกัน มีสีแดง สีเขียว และสีน้ำตาล


 


 

ปะการังสมองปะการังสมอง

ปะการังสมอง
ปะการังสมอง

ปะการังสมอง
ปะการังสมอง