เต่าทะเล

เต่าทะเล
สามารถพบได้ที่เกาะทะลุจะเป็นพันธุ์
เต่ากระ ซึ่งเจ้าเต่าตัวนี้เวลามาดำน้ำที่เกาะทะลุ จะพบได้ยาก นานๆจะพบสักครั้งเนื่องจากมันจะมีอาศัยที่ขี้อายไม่ค่อยว่ายเข้าหาคนเหมือนพวกปลาสลิดหินบางชนิด ส่วนมากที่พบจะพบในจุดดำน้ำจุดที่ 2 หาดเทียน บางครั้งจะเห็นมันขึ้นมาหายใจด้านบนบ้าง หรือไม่ก็เห็นมันว่ายอยู่ตามแนวปะการังโขดทั่วไปเต่าทะเลจะกินพวกปลาตัวเล็กๆเป็นอาหาร เต่ากระมักจะชอบมาวางไข่ที่ชายหาดตรงเกาะทะลุโดยเฉพาะตรงหาดเทียนทางตอนใต้ของเกาะ จะเป็นชายหาดที่เงียบสงบและสะอาดทำให้เต่ากระชอบมาวางไข่ที่นี่ 


 

วีดีโอเต่าทะเลที่เกาะทะลุ ถ่ายทำโดยสีฟ้าทัวร์
 

 เต่าทะเล
เต่าทะเล

เต่าทะเล
เต่าทะเล

เต่าทะเล
เต่ากระ

เต่าทะเล
เต่ากระตัวน้อย

เต่าทะเล
เต่ากระ

เต่าทะเลเต่าทะเล