วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินค่าแพ็คเกจได้ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม หรืออินเตอร์เน็ทแบงค์กิ้ง

การซื้อแพ็คเกจทัวร์ท่านต้องชำระค่ามัดจำ 100% เพื่อเป็นการยืนยันการจอง


โดยโอนเข้าบัญชี บริษัท สีฟ้าทัวร์ จำกัด 

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
ธ.กรุงเทพ บางสะพานน้อย ออมทรัพย์ 490-027463-2วิธีการยืนยันการชำระเงิน

  1. เมื่อท่านชำระเงินแล้วแฟกซ์เอกสารการโอนเงินมาที่ 032-699-539  และโทรมายืนยันการโอนที่ 086-170-5690 หรือ 032-699-021
  2. ส่งเอกสารการโอนเงินมาทางอีเมล์ seefatour@taludiving.com  และโทรมายืนยันการโอนที่ 086-170-5690 หรือ 032-699-021


เพื่อความสะดวกในการทำรายการ ข้อมูลที่แจ้งมากับการยืนยันการโอนควรประกอบไปด้วย

  1. ซื้อผู้จองและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
  2. แพ็คเกจที่ท่านเลือกซื้อ 
  3. จำนวนคนที่ซื้อแพ็คเกจ 
  4. วันที่มาดำน้ำ วันที่เช็คอินท์และเช็คเอาท์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

032-699-021 หรือ 086-170-5690 (สีฟ้าทัวร์)