สถานที่ท่องเที่ยวประจวบฯ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวในโซน บ้านกรูด บางสะพาน บางสะพานน้อย บางเบิด และที่เที่ยวที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นไกด์นำทางสำหรับท่านที่จะมาเที่ยวดำน้ำเกาะทะลุ ได้วางแผนเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้


  • บ้านกรูด ตั่งอยู่ในอำเภอบางสะพาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวพักผ่อนเนื่องจากที่บ้านกรูดยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ที่นี่จึงมีบรรยากา...